Mulan วีรสตรีจีนช่วยชาติ

Mulan วีรสตรีจีนช่วยชาติ

ค่านิยมของสังคมมักกดขี่ผู้หญิงให้อยู่ต่ำและค่อยตีกรอบเพศแม่อยู่เสมอ โดยเฉพาะประเทศจีนในสมัยก่อน มีแนวคิดยึดถือผู้ชายเป็นใหญ่ ผู้ชายจะทำอะไรก็ได้ แต่ผู้หญิงมีหน้าที่ต้องเป็นแม่ศรีเรือน ทำงานบ้านดูแลสามี สิ่งเดียวที่ผู้หญิงจะทำเพื่อเกียรติของวงศ์ตระกูลได้ คือ การแต่งงานเท่านั้น แต่ดิสนีย์ได้นำเสนอการ์ตูนเรื่องหนึ่ง ซึ่งแหวกทุกค่านิยมเรื่องผู้หญิงของจีนอย่าง Mulan สาวแกร่งใจเด็ด วีรสตรีแห่งแผ่นดินจีน