JOSEE, THE TIGER AND THE FISH อนิเมชั่นแนวรักโรแมนติก

JOSEE, THE TIGER AND THE FISH อนิเมชั่นแนวรักโรแมนติก

ช่วงเวลาที่น่าจดจำในชีวิตเรานั้นมักจะถูกแบ่งตามช่วงเวลาที่เรากำลังศึกษาอยู่ อย่างเช่นวัยอนุบาลที่เรานั้นมีความสุขและความสนุกสนานกับการเล่นไปเรื่อย ช่วงวัยประถมที่เรานั้นได้รู้จักกับมิตรภาพและได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มากยิ่งขึ้น ชั้นมัธยมต้นที่เรานั้นเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่ ก้าวเข้าสู่ชั้นมัธยมปลายที่เต็มไปด้วยเรื่องราวน่าประทับใจมากมาย และที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือช่วงมหาวิทยาลัยที่เรานั้นเริ่มเติบโตเป็นผู้ใหญ่และต้องรับผิดชอบชีวิตมากยิ่งขึ้น ความรักในแต่ละช่วงวัยนั้นก็แตกต่างกันออกไปแต่ที่เข้มข้นมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นยุคมหาวิทยาลัยที่เรานั้นเริ่มเป็นตัวของตัวเองได้มากยิ่งขึ้น JOSEE, THE TIGER AND THE FISH เป็นอนิเมชั่นแนวรักโรแมนติกดราม่าที่จะพาเรานั้นย้อนกลับไปรับชมเรื่องราวความรักระหว่างชายหญิงคู่หนึ่งเกิดขึ้นในชั้นมหาวิทยาลัย