Planes การแข่งความเร็วบนฟากฟ้าของเครื่องบินพ่นยาฆ่าแมลง

Planes การแข่งความเร็วบนฟากฟ้าของเครื่องบินพ่นยาฆ่าแมลง

หลักจากที่ Pixar ได้สร้างสรรค์โลกของ Car ออกมาแล้วถึงสองภาค ก็ได้มีอนิเมชั่นเรื่องใหม่ที่ได้หยิบยืมโลกของ Car มาเติมแต่งให้กว้างขึ้นโดยฝีมือค่าย Disney เปลี่ยนจากการแข่งขันในสนามแข่งรถ มาประชันความเร็วกันบนฟากฟ้าแทนในชื่อ ‘Planes เหินซิ่งชิงเจ้าเวหา’